Thực hành thiền Vipassana

Các tài nguyên cần thiết sử dụng để thực hành thiền Vipassana và thực hành lòng biết ơn


Thiền sư S.N. Goenka hướng dẫn thực hành thiền Vipassana (1 tiếng)

Thực hành lòng biết ơn

Bước 1: Thiền 10p


Thiền sư S.N. Goenka hướng dẫn thực hành thiền Anapana (10 phút)

Bước 2: Thực hành viết xuống 10 điều bạn biết ơn để thấy mình hạnh phúc ngay bây giờ


Nhạc nền 15p (của Secret Garden) khi thực hành viết xuống 10 điều biết ơn

Bước 3: Kết thúc với sự tưởng tượng để neo vào tâm trí những điều biết ơn


Nhạc nền 5p (Victory) khi thực hành neo vào tâm trí

Tài nguyên khác

Holosync cho buổi thiền tập 15p

Tập hợp các bài giảng của Thiền sư S.N. Goenka

Một số kênh Youtube:

Chia sẻ:
Bình luận