Tôi tên Quỳnh, họ Nguyễn. Chính vì thế mọi người vẫn gọi là Quỳnh Nguyễn, gọi mãi thành quen, đôi khi có người thấy viết là Quynh Nguyen, lại tưởng tên mình là Nguyên. Sinh ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội.

Đây là trang blog cá nhân với mục đích chính là ghi chép của cá nhân, tuy nhiên có những lúc sẽ là ghi chép cả những thứ không mang tính cá nhân (nhưng vẫn cá nhân) kiểu như nhận định/bình luận về một vài vấn đề, lưu trữ thông tin để chia sẻ, hoặc ... abc....

Quý bạn vui lòng xem thêm các thông tin sau để biết rõ hơn:

Ngoài ra, quý bạn có thể còm trực tiếp tại tất cả các nội dung trong blog này (thông qua plug-in của Facebook), tôi sẽ gắng hồi đáp sớm nhất có thể.

Quỳnh Nguyễn (Mr.)

Chia sẻ:
Bình luận