Thứ Tư, 22 tháng 6, 2005

Free travel guides - the hottest Hotels, Food, and Sights in the best cities in the world

9:35:00 CH
freetravelguides4u.blogspot.com

Cái món này chắc Tiến còi định làm một cú thử nghiệm cho online marketing về ngành du lịch đây.

Hờ, định đá lấn sang sân của anh hả, để rồi xem.

Thời gian tới anh rảnh thì sẽ làm một lượt, xem có chơi lại được không?
Chia sẻ: