Facebook đang thay đổi cách thức comment, hiển thị khung cửa sổ giống như chat trong Group Messenger

Mẫu (template) cho Blogspot dạng tạp chí đơn giản

Sử dụng Facebook để tạo ra những mối quan hệ công việc

Blogs Việt, thế giới ảo, và những thói xấu

Kết nối và gửi lời chào hỏi