"Cần cù là huyền thoại, hiếu học là ngộ nhận"

Kết nối và gửi lời chào hỏi