Forex 101 - Mọi điều cần biết về thị trường ngoại hối

Series video của GIC về thị trường ngoại hối (Forex)

Thị trường Ngoại hối - Ed Ponsi

Ci cóp cho cọp nó ăn....

Kết nối và gửi lời chào hỏi