Tại sao một vài lập trình viên đôi khi tỏ ra xấu tính đối với những người mới?

Công việc IT: được mô tả thú vị qua việc thay cái bóng đèn hỏng

Làm lập trình viên hay không làm lập trình viên?

Dự án CNTT dưới những góc nhìn khác nhau

Bill Gates thích gì?

Chuyện "những người làm thuê số 1 Việt Nam"

Kết nối và gửi lời chào hỏi