6:24 CH @ Thứ Tư, 26 tháng 10, 2005

The Lord of The Rings & The Matrix

Phần này xin liệt kê ra đây 3 phần đầy của của 2 phim thần thoại và giả tưởng tui khoái nhất (gọi là "đỉnh cao").

Xin liệt kê ra đây hầu quý bạn ghé thăm về 2 phim "đỉnh": The Lord of The Rings và The Matrix
The Lord of The Rings - The Fellowship of The Ring
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!The Lord of The Rings - The Two Towers
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!The Lord of The Rings - The Return of The King
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!The Matrix
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!The Matrix - Reloaded
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!The Matrix - Revolutions
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Phụ đề: Tiếng Việt
Xin vui lòng bấm vào đây để xem phim!
Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi

Thông tin liên hệ