10:37 CH @ Thứ Năm, 1 tháng 12, 2005

The Godfather

The Godfather - Chỉ cái tên phim này là đủ, không cần phải nói nhiều hơn nữa.The Godfather - Phần 1 (1972)The Godfather - Phần 2 (1974)The Godfather - Phần 3 (1990)

Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi