6:57:00 CH - Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2006

Chuyện nham nhở của Bộ GD&ĐT về chống tiêu cực & tham nhũng

Cựu Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Minh HiểnSuốt thời gian gần đây, đọc nhiều vụ "phanh phui" trong ngành giáo dục từ gạ gẫm sinh viên làm tình, đến chạy trường loạn thi, ôi giời, đủ thứ cả. Và được đọc và nghe nhiều về "Nói không với tiêu cực" rồi "chống tham nhũng trong giáo dục" của Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cứ gọi là nức lòng nức dạ, cứ tưởng rằng đây sẽ là tiền đề để nền giáo dục nước nhà thay đổi, các cháu được nhờ.

Ấy thế mà trong thời gian đó, lại nảy ra nhiều chuyện, tỉ dụ như thi công chức ở Bộ GD&ĐT thì lại có vụ làm bài hộ ngay cạnh phòng bộ trưởng, và câu chuyện "dzui nhất", nham nhở nhất là Bộ GD&ĐT duyệt cái đơn xin đi học đầy lố bịch để cho Cựu bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đi du học tại nước Anh ở cái tuổi 59. Trùi, khẩu hiệu mới to làm sao, hành động mới quyết liệt làm sao, mỗi cái nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, và câu chuyện cũng vui khi dư luận kêu om lên về GS. TS. Nguyễn Minh Hiển, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2 nhiệm kỳ), nguyên Uỷ viên Trung Ương Đảng "thấm nhuần pháp luật & nội qui" đi du học tại London bằng tiền của đề án 322. Trùi, cứ gọi là toán loạn. Giờ thì đã có công văn hoả tốc đòi lại tiền, khà, dzui thật.

Vậy nên list ra đây một loại bài liên quan để đọc chơi:

- Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng việc du học của ông Nguyễn Minh Hiển - Tien Phong Online (8/9/2006)
- Thu hồi toàn bộ tiền cấp cho ông Hiển đi du học - Tien Phong Online (15/9/2006)
- Tiền cho ông Hiển đi học bị thu hồi - BBC Vietnamese (15/9/2006)
Chia sẻ:
Bình luận