7:05:00 CH - Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Cái ông Bằng này cũng "mấu"... :-P

Hồi trước lao xao một thời gian về cái ông Đỗ Tư Đông gạ gẫm con nhà người ta rồi bị ghi âm lại, và rồi mất việc, thế nên ông bạn bẩu "nghề giáo hay thế", và gặp Tư Đông - Vân Anh được SV bình chọn là "cặp của năm - cuple of the year" :-P

Nay lại thấy cái ông Bằng ở Đà Nẵng này còn "mấu" hơn, gạ gẫm và doạ nạt luôn nữ sinh trung học, hẹc hẹc, mấu thiệt...

Để xôm tụ, liệt kê ra đây mấy bài đọc chơi trong lúc đợi hết mưa nhá:

- Đà Nẵng: Giám thị ép nữ sinh quan hệ tình dục - VietNamNet - 26/2/07

- Giám thị ép nữ sinh không hề bị “giăng bẫy”! - VietNamNet - 26/2/07

- Một giáo viên đe dọa, ép nữ sinh vào khách sạn - VNExpress - 26/2/07

- Ép nữ sinh quan hệ, một giáo viên bị bắt - Tiền Phong Online - 26/2/07
Chia sẻ:
Bình luận