8:37 CH @ Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Ci cóp cho cọp nó ăn....

Hôm qua rảnh rang một chút, phi ra hiệu sách khiêng được một lố về nhà, quyển đầu tiên cầm lên đọc là "Chiến tranh Tiền tệ", đọc xong thấy nản quá, đúng là ci cóp cho cọp nó ăn. Tất cả các diễn biến sống động như được mô tả cho chính 6 tháng đã qua của năm 2008, chẳng biết đến lúc nào Việt Nam sẽ được đến lượt "vặt lông cừu" đây...

Viết vài dòng chơi, đọc tiếp cuốn nữa rồi viết tiếp vậy.


Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi