Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

"Buôn chung cư chuyên nghiệp"

Nhớ hôm trước cầm một cái các-vi-dít của một mít-sờ-tờ "đồng nghiệp" kinh doanh, trên đó ghi "Tiến sĩ, Giám đốc" thì phì cười vì không hiểu tạo sao cái "Tiến sĩ" này không ở trong Viện nghiên cứu, còn đã lập doanh nghiệp đi kinh doanh rồi thì ghi "Giám đốc" là đủ, thế quái nào mà lại có thêm cái "Tiến sĩ".Hôm nay đọc được cái bài này trên báo Tiền Phong, đọc xong gật gù, hoá ra là các vị ý chuyên đi buôn chung cư, vì chỉ trong chung cư mới có nhiều "nhà" thế... ha ha...

Có người ngoài danh hiệu “nhà văn, nhà thơ” còn ghi thêm vào “Giáo sư”, “Tiến sĩ”, “Thạc sĩ”, “Tốt nghiệp Bằng đỏ”, “Tốt nghiệp Thủ khoa”. Rồi lại có người, sau hàng chữ “nhà văn, nhà thơ” còn thêm “Chuyên nhận chụp hình đám cưới, đám tiệc”, “Chuyên sản xuất, mua bán, trao đổi...”

Đọc nguyên bản về "buôn chung cư" ở đây!
Chia sẻ: