8:36 CH @ Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Ngày 1 - đầu tuần

Sự tình cờ, đúng là tại ông zời.... nên dẫn tới sự tình cờ này.
Thường thì ngày đầu tuần họp chết mịa luôn, nhưng đây thì không, không họp, không tổng kết, không cạo, không "dao".... chỉ có những tiếng cười đùa, thiệt vui, thảo nào...

Rồi tiện thể cũng không kiện cáo thắc mắc, không hỗ trợ, không yêu cầu, và cả không giao dịch nữa... thiệt hay... tối qua xem trận bóng hay, người mệt mà lại cứ phải lảm nhảm thì cũng không khoái, thành ra...

Rồi xem Phá phòng, Phá tổng... khà... tại sao trước lại chưa khai quật nhỉ? Câu hỏi này sẽ phải dần dần tìm câu trả lời sau vậy....


Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi