10:39 CH @ Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Chuyện các "bố già"...
Tất nhiên là chuyện các "bố già" ở Nga (chuỗi bài trên Tuổi Trẻ), rất hay và phù hợp với hiện trạng của Việt Nam nên pốt link ở đây để sau có đọc lại cho dễ:
Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi