Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Các phóng sự điều tra về Thiên Ngọc Minh Uy

Clip phóng sự điều tra của VTV về hoạt động lừa đào của Thiên Ngọc Minh Uy tại Bản tin Tài chính kinh doanh (từ tối 27/7 tới tối 29/7/2015)
Xem thêm một số clip do ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân thực hiện:


Màn “chém gió” hùng hồn của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy


Chiêu bài “chạy làng” của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy
Chia sẻ: