Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Series video của GIC về thị trường ngoại hối (Forex)


YouTube giờ thì có rất nhiều tài nguyên/video hay, tất nhiên là cả về lĩnh vực tài chính/forex nữa.

Trong post này là series các video (của GIC) thị trường tài chính và Forex, không quá dài, không quá sâu nhưng đủ thông tin (nhất là cho người mới bắt đầu).Cấp độ 1: Thị trường tài chính


Cấp độ 2: Biểu đồ


Cấp độ 3: Đòn bẩy


Cấp độ 4: Giao động & Tín hiệu đầu tư


Cấp độ 5: Ngoại hối (Forex) & PIP


Cấp độ 6: Công cụ tấn công

Chia sẻ: