6:11:00 CH - Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Một dự án phần mềm trong đời thực....

Chuyện là thế này: bỏ cả buổi chiều ra để họp (vẽ và quát nhau là chính) về sản phẩm phần mềm, cho đến gần cuối thì phát hiện ra quá nhiều chỗ sai lệnh vì thuật ngữ bị hiểu nhẩm, khái niệm bị hiểu nhầm, mong muốn cũng bị hiểu nhầm, .... tùm lum nhầm cả.

Thế nên post lại cái tranh cũ cách đây hơn 10 năm về dự án phần mềm, nó không những có vẻ giống mà là giống 100% luôn.


Chia sẻ:
Bình luận