Nguyễn Hoà đã ra mặt :D

Cái mẹt ông "tuyên huấn" đã bị đập tơi tả... :D

"Cánh đồng bất tận" không phản động nhưng...

Kết nối và gửi lời chào hỏi

Thông tin liên hệ