Dòng nhạc Chill-Out và nó thế nào trong âm nhạc (lẫn người nghe) Việt

Nguyệt Ánh: Chill-out là thương hiệu của tôi

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Từng bị ảnh hưởng từ chill-out

Kết nối và gửi lời chào hỏi