5:05:00 SA - Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2007

VnExpress đổi giao diện và không tương thích với FireFox


Sáng sớm, mở VNE ra đọc ít tin vì dù sao đây cũng là site tin tức mình thường đọc, và tất nhiên trình duyệt để đọc tin và làm các công việc thường xuyên là FireFox (vì IE chỉ dùng ở các trường hợp cần phải dùng đến các hiệu ứng hoặc mã JScript đặc biệt thôi)... Và bùm, giao diện vỡ tung toé, menu không thể hiện ra,... nói chung là chuối.

Lần này thấy VNE nâng cấp (chắc là để đú với VietnamNet), nhưng chưa có thấy tiện lợi hơn ở chỗ nào, chỉ thấy quảng cáo loạn xạ, navigate khó hơn cho dù bố cục trình bày thông tin hợp lý hơn. Có lẽ phải đợi, và ngó xem các báo điện tử khác ra sao...
Chia sẻ:
Bình luận