Hiển thị các bài đăng có nhãn FireFox. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn FireFox. Hiển thị tất cả bài đăng

Filters cho AdBlock/AdBlock Plus (dùng với Chrome/FireFox/Safari/Edge) để chặn tuốt tuột quảng cáo trên báo điện tử ở Việt Nam (cập nhật tháng 10/2014)


Một trong các lý do để sử dụng Chrome hoặc FireFox (cùng với các "phiên bản" của Chrome như Opera, Cờ Rôm +, ...) là các AdBlock/AdBlock Plus extension (giờ Safari v7 trên Mac OS X 10.10 cũng có extension này).

Sau thời gian dùng dài dài thì đã có một bộ customized filters cập nhật đầy đủ để có thể khoá được gần như toàn bộ các quảng cáo ở báo/trang mạng tiếng Việt, ngoài ra còn ẩn toàn bộ header/footer cho đỡ rách việc.

Thế nên share ra đây để chia sẻ với mọi người (và cả để sau dùng lại khi cần).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
##A[href*="quangcao"]
##DIV[id*="ads"]
##DIV[id*="adVatgia"]
##DIV[id*="eclick"]
##DIV[class*="eclick"]
##DIV[id*="adtima"]
##DIV[class*="adtima"]
##SCRIPT[src*="novanet.vn"]
##DIV[class*="leftads"]
##DIV[class*="left_ads"]
##DIV[id*="leftads"]
##DIV[id*="left_ads"]
##DIV[class*="rightads"]
##DIV[class*="right_ads"]
##DIV[id*="rightads"]
##DIV[id*="right_ads"]
##DIV[class*="leftscroll"]
##DIV[class*="left_scroll"]
##DIV[id*="leftscroll"]
##DIV[id*="left_scroll"]
##DIV[class*="rightscroll"]
##DIV[class*="right_scroll"]
##DIV[id*="rightscroll"]
##DIV[id*="right_scroll"]
vietnamnetad.vn
vnexpress.net##DIV[class*="header_logo"]
vnexpress.net##DIV[class*="banner_"]
vnexpress.net##DIV[id^="footer"]
vnexpress.net##DIV[id="myvne_taskbar"]
ngoisao.net##DIV[class="bottom"]
vietnamnet.vn##DIV[class="fmsidWidgetTaskbar"]
vietnamnet.vn##DIV[class^="Bottom"]
vietnamnet.vn##DIV[id="TopWraper"]
tuoitre.vn##HEADER[class="header"]
tuoitre.vn##DIV[class="banner"]
tuoitre.vn##DIV[class*="adv"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="wcTop"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="row3"]
thanhnien.com.vn##DIV[id="footer"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="Pic-Survey"]
tienphong.vn##DIV[class="wrap"]
tienphong.vn##SECTION[class="sponsors"]
tienphong.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
tienphong.vn##DIV[class="padB15"]
tienphong.vn##DIV[class="logo"]
dantri.com.vn##DIV[class="header"]
dantri.com.vn##DIV[class="box8 fon18 lh18"]
genk.vn##DIV[class="bgheader"]
genk.vn##DIV[class="footer"]
genk.vn##DIV[class="boxnhungsoha"]
genk.vn##DIV[class*="lienketkenh"]
soha.vn##DIV[class="_top"]
soha.vn##DIV[class="_header"]
soha.vn##DIV[class*="footer"]
cafef.vn##DIV[id="top"]
cafef.vn##DIV[id="headerinside"]
cafef.vn##DIV[class*="doitac"]
cafebiz.vn##DIV[id="topmenu"]
kenh14.vn##DIV[class="scrolltopheader"]
kenh14.vn##DIV[class="subheader"]
kenh14.vn##DIV[class="footer"]
kenh14.vn##DIV[class="linkMenu"]
afamily.vn##DIV[class="top-menu w980 fl"]
afamily.vn##DIV[class="af_info fl"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="partner"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="logos_w"]
thethaovanhoa.vn##DIV[id="footer"]
bongdaplus.vn##DIV[class="heading"]
bongdaplus.vn##DIV[class="footing"]
bongdaplus.vn##DIV[class="tool_gloss"]
bongdaplus.vn##DIV[id="PageToolbar"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="adfox.vn"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="bongdaplus.vn/ads"]
giaoduc.net.vn##HEADER[id="header"]
giaoduc.net.vn##FOOTER[id="footer"]
giaoduc.net.vn##P[class^="footer"]
infonet.vn##DIV[class="wrap-header"]
infonet.vn##DIV[class="copyright"]
danviet.vn##DIV[class="row header"]
danviet.vn##DIV[class="row content footer"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[class="copyright"]
baodatviet.vn##DIV[class^="footer"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
dddn.com.vn##DIV[class="headerbar"]
dddn.com.vn##DIV[id="divFooterBanner"]
dddn.com.vn##DIV[id="wrapfooter"]
dddn.com.vn##DIV[class="lastpost-qc"]
nld.com.vn##DIV[class="footer"]
vneconomy.vn##DIV[class="footer"]
laodong.com.vn##DIV[class*="banner"]
laodong.com.vn##DIV[class*="thongtin_doanhnghiep"]
laodong.com.vn##TABLE[id*="Ads"]
laodong.com.vn##DIV[class^="main-header"]
laodong.com.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
baomoi.com##DIV[id*="zad"]
docbao.vn##DIV[class="logozone"]
docbao.vn##DIV[class*="adv"]
docbao.vn##DIV[class="footer_ct"]
docbao.vn##DIV[class="related_news_box"]
docbao.com.vn##DIV[id="header"]
motthegioi.vn##DIV[class="logo"]
motthegioi.vn##DIV[class="top-nav"]
motthegioi.vn##DIV[class="search-form float-pane"]
motthegioi.vn##DIV[class="footer"]
kienthuc.net.vn##DIV[class^="logo_adv"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="menu clearfix"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="info"]
nguoiduatin.vn##DIV[class*="pHeader"]
nguoiduatin.vn##DIV[class="beta right"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_top"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_bottom"]
##EMBED[src*="24hstatic.com"]
24h.com.vn##DIV[class="header"]
24h.com.vn##DIV[class="footer"]
eva.vn##DIV[id="header"]
eva.vn##DIV[class="info_footer"]
vtc.vn##DIV[class="top"]
tiin.vn##DIV[id*="top-header"]
tiin.vn##DIV[id*="footer-overlay"]
zing.vn##DIV[id*="site-header"]
zing.vn##DIV[id*="adv"]
zing.vn##SECTION[id="product_ads"]
khampha.vn##DIV[class="header"]
khampha.vn##DIV[class="copyright"]
gocnhinalan.com##HEADER[id="header"]
xemthethao.vn##DIV[class="top-bar"]
xemthethao.vn##DIV[class="bottom-bar"]
xemthethao.vn##DIV[class="xtt-right"]
xemthethao.vn##DIV[class*="floating"]
xemthethao.vn##DIV[style="position: fixed; left: 0px; bottom: 0px;"]
xemthethao.vn##DIV[style="position: fixed; right: 0px; bottom: 0px;"]
crackberry.com##DIV[class="recent-posts"]
crackberry.com##DIV[id="forums_super_nav"]
crackberry.com##DIV[class*="offer"]
crackberry.com##DIV[id="cf-footer-wrapper"]
tinhte.vn##FOOTER
bbvietnam.com##DIV[class="underPost"]

[AdBlock] Bổ sung luật mới cho mùa World Cup 2014

Vào mùa World Cup 2014, báo TT&VH mở chuyên trang World Cup (bản giấy là "Tin nhanh World Cup", mỗi cái giờ không mua nữa) để cung cấp các loại thông tin tinh tinh quanh giải bóng đá.

Thế nên lại thêm quảng cáo loạn cả lên, vậy phải sửa lại luật lọc quảng cáo cho AdBlock nên giờ post lại đây để tham khảo.

worldcup.thethaovanhoa.vn##DIV[class="headerbanner"]
worldcup.thethaovanhoa.vn##DIV[class="footer"]
worldcup.thethaovanhoa.vn##DIV[style="margin-bottom: 4px; background: #006400"]
worldcup.thethaovanhoa.vn##A[href^="https://www.facebook.com/thoitrangkhatoco"]


Customized filters cho AdBlock (cập nhật)


Do mấy bạn báo điện tử mới trình bày lại trang web nên mềnh cũng phải sửa lại luật để chặn.
Sửa xong thì pốt ở đây là lưu/share (dùng cho AdBlock, AdBlock Plus trong Chrome hoặc FireFox nhé)

##A[href*="quangcao"]
##DIV[id*="ads"]
##DIV[id*="adVatgia"]
vnexpress.net##DIV[class*="header_logo"]
vnexpress.net##DIV[class*="banner_"]
vnexpress.net##DIV[id^="footer"]
tienphong.vn##DIV[class="wrap"]
tienphong.vn##SECTION[class="sponsors"]
tienphong.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
vietnamnetad.vn
vietnamnet.vn##DIV[class="fmsidWidgetTaskbar"]
vietnamnet.vn##DIV[class^="Bottom"]
ngoisao.net##DIV[class="bottom"]
tuoitre.vn##IFRAME[src^="http://cohoi.tuoitre.vn/"]
tuoitre.vn##DIV[class="banner"]
tuoitre.vn##OBJECT[data^="http://s.tuoitre.vn/getbin/"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="wcTop"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="row3"]
thanhnien.com.vn##DIV[id="footer"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="Pic-Survey"]
dantri.com.vn##DIV[class="header"]
dantri.com.vn##DIV[class="box8 fon18 lh18"]
genk.vn##DIV[class="bgheader"]
genk.vn##DIV[class="footer"]
genk.vn##DIV[class="boxnhungsoha"]
genk.vn##DIV[class*="lienketkenh"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="partner"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="logos_w"]
bongdaplus.vn##DIV[class="heading"]
bongdaplus.vn##DIV[class="footing"]
bongdaplus.vn##DIV[class="tool_gloss"]
bongdaplus.vn##DIV[id="PageToolbar"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="adfox.vn"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="bongdaplus.vn/ads"]
##EMBED[src*="24hstatic.com"]
24h.com.vn##DIV[class="header"]
24h.com.vn##DIV[class="footer"]
eva.vn##DIV[id="header"]
eva.vn##DIV[class="info_footer"]
tienphong.vn##DIV[class="padB15"]
tienphong.vn##DIV[class="logo"]
laodong.com.vn##DIV[class*="banner"]
laodong.com.vn##DIV[class*="thongtin_doanhnghiep"]
laodong.com.vn##TABLE[id*="Ads"]
laodong.com.vn##DIV[id="header"]
laodong.com.vn##DIV[id="footer"]
baomoi.com##DIV[id*="zad"]
vtc.vn##DIV[class="top"]
docbao.vn##DIV[class="logozone"]
docbao.vn##DIV[class*="adv"]
docbao.vn##DIV[class="footer_ct"]
docbao.vn##DIV[class="related_news_box"]
docbao.com.vn##DIV[id="header"]
nguoiduatin.vn##DIV[class*="pHeader"]
nguoiduatin.vn##DIV[class="beta right"]
tiin.vn##DIV[id*="top-header"]
tiin.vn##DIV[id*="footer-overlay"]
zing.vn##DIV[id*="site-header"]
zing.vn##SECTION[id="product_ads"]
nhacso.net##DIV[class="eclick"]
danviet.vn##DIV[class="header"]
giaoduc.net.vn##DIV[id^="header"]
giaoduc.net.vn##A[class^="footer"]
giaoduc.net.vn##P[class^="footer"]
infonet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[class="copyright"]
baodatviet.vn##DIV[class^="footer"]
khampha.vn##DIV[class="header"]
khampha.vn##DIV[class="copyright"]

Customized filters cho AdBlock (dùng với FireFox và Chrome) để chặn tuốt tuột quảng cáo ở Việt Nam

Một trong các lý do để sử dụng FireFox hoặc Chrome (cùng với các "phiên bản" của Chrome như Opera, Cờ Rôm +, ...) là các AdBlock extension.


Sau thời gian dùng dài dài (với cả FireFox lẫn Chrome - hiện đang dùng Chrome) thì đã có một bộ customized filters khoá được gần như toàn bộ các quảng cáo ở báo/trang mạng tiếng Việt, ngoài ra còn ẩn toàn bộ header/footer cho đỡ rách việc.

Thế nên share ra đây để chia sẻ với mọi người (và cả để sau dùng lại khi cần).

##A[href*="quangcao"]
##DIV[id*="ads"]
##DIV[id*="adVatgia"]
vietnamnetad.vn
vietnamnet.vn##DIV[class="fmsidWidgetTaskbar"]
vietnamnet.vn##DIV[class^="Bottom"]
vnexpress.net##DIV[class="header-up"]
vnexpress.net##DIV[class="footerMenu"]
vnexpress.net##DIV[id="PromoFooter"]
vnexpress.net##DIV[id^="block_product"]
vnexpress.net##DIV[id^="footer"]
ngoisao.net##DIV[class="bottom"]
tuoitre.vn##IFRAME[src^="http://cohoi.tuoitre.vn/"]
tuoitre.vn##DIV[class="banner"]
tuoitre.vn##OBJECT[data^="http://s.tuoitre.vn/getbin/"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="wcTop"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="row3"]
thanhnien.com.vn##DIV[id="footer"]
dantri.com.vn##DIV[class="header"]
dantri.com.vn##DIV[class="box8 fon18 lh18"]
genk.vn##DIV[class="bgheader"]
genk.vn##DIV[class="footer"]
genk.vn##DIV[class="boxnhungsoha"]
genk.vn##DIV[class*="lienketkenh"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="partner"]
bongdaplus.vn##DIV[class="heading"]
bongdaplus.vn##DIV[class="footing"]
bongdaplus.vn##DIV[class="tool_gloss"]
bongdaplus.vn##DIV[id="PageToolbar"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="adfox.vn"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="bongdaplus.vn/ads"]
##EMBED[src*="24hstatic.com"]
24h.com.vn##DIV[class="header"]
24h.com.vn##DIV[class="footer"]
eva.vn##DIV[id="header"]
eva.vn##DIV[class="info_footer"]
tienphong.vn##DIV[class="padB15"]
tienphong.vn##DIV[class="logo"]
laodong.com.vn##DIV[class*="banner"]
laodong.com.vn##DIV[class*="thongtin_doanhnghiep"]
laodong.com.vn##TABLE[id*="Ads"]
laodong.com.vn##DIV[id="header"]
laodong.com.vn##DIV[id="footer"]
baomoi.com##DIV[id*="zad"]
vtc.vn##DIV[class="top"]
docbao.vn##DIV[class="logozone"]
docbao.vn##DIV[class*="adv"]
docbao.vn##DIV[class="footer_ct"]
docbao.vn##DIV[class="related_news_box"]
docbao.com.vn##DIV[id="header"]
nguoiduatin.vn##DIV[class*="pHeader"]
nguoiduatin.vn##DIV[class="beta right"]
tiin.vn##DIV[id*="top-header"]
tiin.vn##DIV[id*="footer-overlay"]
zing.vn##DIV[id*="site-header"]
zing.vn##SECTION[id="product_ads"]
nhacso.net##DIV[class="eclick"]
danviet.vn##DIV[class="header"]
giaoduc.net.vn##DIV[id^="header"]
giaoduc.net.vn##A[class^="footer"]
giaoduc.net.vn##P[class^="footer"]
infonet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[class="copyright"]
baodatviet.vn##DIV[class^="footer"]
khampha.vn##DIV[class="header"]
khampha.vn##DIV[class="copyright"]

Logitech Mouse Back-button với FireFox

Vừa upgrade lên FireFox 14, thay pin cho con chuột Logitech M95 thì tự dưng thấy bấm phím back không được, mỗi lần back lại phải thò lên trên bấm cái, lộn hết cả mể (trong khi đó IE hay Windows Explorer thì hoạt động bình thường).

Sợt-seo một hồi, thì thấy thiên hạ bẩu lúc pin yếu thì không chạy được, thay pin xong thì phải shutdown Windows rồi khởi động lại mới chạy được, tặc lưỡi thử phát, hoá ra chạy được.

Đến phát rồ với cái FireFox này.... @[email protected]


VnExpress đổi giao diện và không tương thích với FireFox


Sáng sớm, mở VNE ra đọc ít tin vì dù sao đây cũng là site tin tức mình thường đọc, và tất nhiên trình duyệt để đọc tin và làm các công việc thường xuyên là FireFox (vì IE chỉ dùng ở các trường hợp cần phải dùng đến các hiệu ứng hoặc mã JScript đặc biệt thôi)... Và bùm, giao diện vỡ tung toé, menu không thể hiện ra,... nói chung là chuối.

Lần này thấy VNE nâng cấp (chắc là để đú với VietnamNet), nhưng chưa có thấy tiện lợi hơn ở chỗ nào, chỉ thấy quảng cáo loạn xạ, navigate khó hơn cho dù bố cục trình bày thông tin hợp lý hơn. Có lẽ phải đợi, và ngó xem các báo điện tử khác ra sao...