10:51 SA @ Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

9:15 và 10:45

Ghi chép lại cái, chủ yếu là cái mốc thời gian của ngày.

Thảo nào......

(không bàn chuyện mủng với thuyền thúng ở đây nên chỉ viết vài dòng, không hỏi han nhé).


Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi