Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Logitech Mouse Back-button với FireFox

Vừa upgrade lên FireFox 14, thay pin cho con chuột Logitech M95 thì tự dưng thấy bấm phím back không được, mỗi lần back lại phải thò lên trên bấm cái, lộn hết cả mể (trong khi đó IE hay Windows Explorer thì hoạt động bình thường).

Sợt-seo một hồi, thì thấy thiên hạ bẩu lúc pin yếu thì không chạy được, thay pin xong thì phải shutdown Windows rồi khởi động lại mới chạy được, tặc lưỡi thử phát, hoá ra chạy được.

Đến phát rồ với cái FireFox này.... @[email protected]


Chia sẻ: