1:17 SA @ Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Filters cho AdBlock/AdBlock Plus (dùng với Chrome/FireFox/Safari/Edge) để chặn tuốt tuột quảng cáo trên báo điện tử ở Việt Nam (cập nhật tháng 10/2014)


Một trong các lý do để sử dụng Chrome hoặc FireFox (cùng với các "phiên bản" của Chrome như Opera, Cờ Rôm +, ...) là các AdBlock/AdBlock Plus extension (giờ Safari v7 trên Mac OS X 10.10 cũng có extension này).

Sau thời gian dùng dài dài thì đã có một bộ customized filters cập nhật đầy đủ để có thể khoá được gần như toàn bộ các quảng cáo ở báo/trang mạng tiếng Việt, ngoài ra còn ẩn toàn bộ header/footer cho đỡ rách việc.

Thế nên share ra đây để chia sẻ với mọi người (và cả để sau dùng lại khi cần).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
##A[href*="quangcao"]
##DIV[id*="ads"]
##DIV[id*="adVatgia"]
##DIV[id*="eclick"]
##DIV[class*="eclick"]
##DIV[id*="adtima"]
##DIV[class*="adtima"]
##SCRIPT[src*="novanet.vn"]
##DIV[class*="leftads"]
##DIV[class*="left_ads"]
##DIV[id*="leftads"]
##DIV[id*="left_ads"]
##DIV[class*="rightads"]
##DIV[class*="right_ads"]
##DIV[id*="rightads"]
##DIV[id*="right_ads"]
##DIV[class*="leftscroll"]
##DIV[class*="left_scroll"]
##DIV[id*="leftscroll"]
##DIV[id*="left_scroll"]
##DIV[class*="rightscroll"]
##DIV[class*="right_scroll"]
##DIV[id*="rightscroll"]
##DIV[id*="right_scroll"]
vietnamnetad.vn
vnexpress.net##DIV[class*="header_logo"]
vnexpress.net##DIV[class*="banner_"]
vnexpress.net##DIV[id^="footer"]
vnexpress.net##DIV[id="myvne_taskbar"]
ngoisao.net##DIV[class="bottom"]
vietnamnet.vn##DIV[class="fmsidWidgetTaskbar"]
vietnamnet.vn##DIV[class^="Bottom"]
vietnamnet.vn##DIV[id="TopWraper"]
tuoitre.vn##HEADER[class="header"]
tuoitre.vn##DIV[class="banner"]
tuoitre.vn##DIV[class*="adv"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="wcTop"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="row3"]
thanhnien.com.vn##DIV[id="footer"]
thanhnien.com.vn##DIV[class="Pic-Survey"]
tienphong.vn##DIV[class="wrap"]
tienphong.vn##SECTION[class="sponsors"]
tienphong.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
tienphong.vn##DIV[class="padB15"]
tienphong.vn##DIV[class="logo"]
dantri.com.vn##DIV[class="header"]
dantri.com.vn##DIV[class="box8 fon18 lh18"]
genk.vn##DIV[class="bgheader"]
genk.vn##DIV[class="footer"]
genk.vn##DIV[class="boxnhungsoha"]
genk.vn##DIV[class*="lienketkenh"]
soha.vn##DIV[class="_top"]
soha.vn##DIV[class="_header"]
soha.vn##DIV[class*="footer"]
cafef.vn##DIV[id="top"]
cafef.vn##DIV[id="headerinside"]
cafef.vn##DIV[class*="doitac"]
cafebiz.vn##DIV[id="topmenu"]
kenh14.vn##DIV[class="scrolltopheader"]
kenh14.vn##DIV[class="subheader"]
kenh14.vn##DIV[class="footer"]
kenh14.vn##DIV[class="linkMenu"]
afamily.vn##DIV[class="top-menu w980 fl"]
afamily.vn##DIV[class="af_info fl"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class="partner"]
thethaovanhoa.vn##DIV[class*="logos_w"]
thethaovanhoa.vn##DIV[id="footer"]
bongdaplus.vn##DIV[class="heading"]
bongdaplus.vn##DIV[class="footing"]
bongdaplus.vn##DIV[class="tool_gloss"]
bongdaplus.vn##DIV[id="PageToolbar"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="adfox.vn"]
bongdaplus.vn##IFRAME[src*="bongdaplus.vn/ads"]
giaoduc.net.vn##HEADER[id="header"]
giaoduc.net.vn##FOOTER[id="footer"]
giaoduc.net.vn##P[class^="footer"]
infonet.vn##DIV[class="wrap-header"]
infonet.vn##DIV[class="copyright"]
danviet.vn##DIV[class="row header"]
danviet.vn##DIV[class="row content footer"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
baodatviet.vn##DIV[class="copyright"]
baodatviet.vn##DIV[class^="footer"]
baodatviet.vn##DIV[id="header"]
dddn.com.vn##DIV[class="headerbar"]
dddn.com.vn##DIV[id="divFooterBanner"]
dddn.com.vn##DIV[id="wrapfooter"]
dddn.com.vn##DIV[class="lastpost-qc"]
nld.com.vn##DIV[class="footer"]
vneconomy.vn##DIV[class="footer"]
laodong.com.vn##DIV[class*="banner"]
laodong.com.vn##DIV[class*="thongtin_doanhnghiep"]
laodong.com.vn##TABLE[id*="Ads"]
laodong.com.vn##DIV[class^="main-header"]
laodong.com.vn##FOOTER[id="sitefooter"]
baomoi.com##DIV[id*="zad"]
docbao.vn##DIV[class="logozone"]
docbao.vn##DIV[class*="adv"]
docbao.vn##DIV[class="footer_ct"]
docbao.vn##DIV[class="related_news_box"]
docbao.com.vn##DIV[id="header"]
motthegioi.vn##DIV[class="logo"]
motthegioi.vn##DIV[class="top-nav"]
motthegioi.vn##DIV[class="search-form float-pane"]
motthegioi.vn##DIV[class="footer"]
kienthuc.net.vn##DIV[class^="logo_adv"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="menu clearfix"]
kienthuc.net.vn##DIV[class="info"]
nguoiduatin.vn##DIV[class*="pHeader"]
nguoiduatin.vn##DIV[class="beta right"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_top"]
phunutoday.vn##DIV[class="wrapper_bottom"]
##EMBED[src*="24hstatic.com"]
24h.com.vn##DIV[class="header"]
24h.com.vn##DIV[class="footer"]
eva.vn##DIV[id="header"]
eva.vn##DIV[class="info_footer"]
vtc.vn##DIV[class="top"]
tiin.vn##DIV[id*="top-header"]
tiin.vn##DIV[id*="footer-overlay"]
zing.vn##DIV[id*="site-header"]
zing.vn##DIV[id*="adv"]
zing.vn##SECTION[id="product_ads"]
khampha.vn##DIV[class="header"]
khampha.vn##DIV[class="copyright"]
gocnhinalan.com##HEADER[id="header"]
xemthethao.vn##DIV[class="top-bar"]
xemthethao.vn##DIV[class="bottom-bar"]
xemthethao.vn##DIV[class="xtt-right"]
xemthethao.vn##DIV[class*="floating"]
xemthethao.vn##DIV[style="position: fixed; left: 0px; bottom: 0px;"]
xemthethao.vn##DIV[style="position: fixed; right: 0px; bottom: 0px;"]
crackberry.com##DIV[class="recent-posts"]
crackberry.com##DIV[id="forums_super_nav"]
crackberry.com##DIV[class*="offer"]
crackberry.com##DIV[id="cf-footer-wrapper"]
tinhte.vn##FOOTER
bbvietnam.com##DIV[class="underPost"]
Chia sẻ lên mạng xã hội:

Bình luận

Kết nối và gửi lời chào hỏi