Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2005

Chỉ như một con muỗi mà thôi!!!

8:13:00 CH
8 giờ tối, buồn ngủ díp mắt....

Nhưng chợt nhớ ra một cái tập tranh vui rất nhắng, quyết định trưng ở đây để bà con "chiêm ngưỡng", cười dzui tý cho đời vui vẻ, và để bớt buồn ngủ...


Cốt chiện hay hem? ;)
Chia sẻ:
1 nhận xét
Nặc danh
Thứ Hai, tháng 8 29, 2005 10:47:00 CH
Cái "câu chuyện" ngăn ngắn này rất thú vị, nếu có liên tục thì post lên đây nhé, tôi sẽ thường xuyên xem có gì hay không. Nếu không có gì hay thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đâu đấy!!!