Nếu 50 người đang nắm tay nhau và bị sét đánh, liệu dòng điện có chạy qua hết bọn họ không?

Kitten vs Lizard

Công việc IT: được mô tả thú vị qua việc thay cái bóng đèn hỏng

Fun: Quýt làm cam chịu

Vui là chính: Ngựa khiêu vũ

Bây giờ chắc là tù mọt gông đây...

Just for fun: Anh biết em đi chẳng trở về

Mỗi ngày vài chuyện "chuối"

I am not selling sex!

Fun video: Still loving you & Dregostea din tei

Dự án CNTT dưới những góc nhìn khác nhau

I don't want it

Chỉ như một con muỗi mà thôi!!!

Not Listening - talk to the paw

Chuyện vui trong ngày - CÁI NÀY THÌ ĐƯỢC